Re-Start ภูเก็ต-มุมมองใหม่ 3 วัน 2 คืน
คณะส่วนตัว 6 ท่านขึ้นไป
(เดินทางได้ทุกวัน)
 
 
 

 

 

หมายเหตุ :

แพคเกจนี้ รวมรถรับส่งสนามบินหรือ บขส. , โรงแรม + อาหารเช้า
และ สามารถเลือก ซื้อเพิ่ม ทัวร์ราคาโปรโมชั่นได้

เดินทาง 6 ท่านขึ้นไป มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือ เพิ่มอาหารท้องถิ่น1มื้อ,แนะนำเดินทางช่วงเช้าแพคเก็จรวมที่พัก ใช้ที่โรงแรม  Ramada by Wyndham Phuket Deevana Patong หรือ เทียบเท่า ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม –ขึ้นกับประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

 

ราคา (บาท)
ชื่อแพคเก็จ แพคเก็จ
ไม่รวมที่พัก
แพคเก็จ
รวมที่พัก
  พักคู่ พักเดี่ยว พักคู่ พักเดี่ยว
Re-Start ภูเก็ต-มุมมองใหม่ 3 วัน 2 คืน
-
-
-
-

  

จองทัวร์

“สวีทแลนด์ทัวร์ ทัวร์คุณภาพ ราคาประหยัด”
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ (คุณอ้วน)
081-8924583 , 063-5391639 , 076-340712