สุดคุ้ม C : มนต์เสน่ห์แห่งภูเก็ต - เช็คอิน กินหรูกลางทะเล 3 วัน 2 คืน (อาหาร 5 มื้อ)

 วันที่ 1

รับเข้าจากสนามบินนานาชาติ ภูเก็ต + เพอรานากัน ภูเก็ต Museum, บ้านชินประชา,ชมย่านเมืองเก่า + อาหารว่าง,พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว, พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัคน์ + อาหารท้องถิ่น 1 มื้อ
นำคณะเข้าชม Peranakan Phuket Museum (มีบริการเช่าชุดพื้นเมือง)ชมเรื่องราวความเป็นมา ของชาว


ฟูเจี้ยน-ชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานยังแหลมมลายู จนเกิดการผสมผสานของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ อาหาร อาคารบ้านเรือน วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ ของคนท้องถิ่นที่เรียกว่า เพอรานากันแล้วนำคณะสู่ตัวเมืองภูเก็ต แวะชม อังมอหลาว -บ้านชินประชา บ้านคหบดี-นายเหมืองของภูเก็ตในอดีต
ซึ่งปัจจุบันยังคงมีผู้พักอาศัยอยู่จริง บ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นช่วงปลาย รัชกาลที่5 โดยพระพิทักษ์ชินประชา (ตันม่าเสียง) สร้างตามแบบชิโน – โปรตุกีส เป็นหลังแรกของจังหวัดภูเก็ต หรือ เรียกว่า “อังม่อหลาว” เอกลักษณ์ของ บ้านชินประชา คือ จะเป็นบ้าน 2 ชั้น มีประตูบ้านที่มีอักษรจีน ลงรักปิดทอง ตามสไตล์บ้านคนจีน หน้าต่างทำจากไม้ เป็นบานเกล็ดเปิดปิดได้ ตรงกลางบ้านจะมีสระน้ำเล็กๆ และเปิดโล่งเพื่อให้อากาศระบายได้ (จิมแจ้)พื้นกระเบื้องนำมาจากอิตาลี บันไดก็จะเป็นบันไดไม้ที่มีลวดลายสวยงามมากๆ ส่วนเครื่องเรือนต่างๆ ภายในบ้านนั้น จะเป็นไม้ฝังมุกที่นำมาจากเมืองจีน และวัสดุของบ้านส่วนใหญ่ก็จะนำเข้ามาจากต่างประเทศเช่นกัน (การค้าขายทางเรือผ่านเกาะปีนังมายังภูเก็ตในสมัยนั้นค่อนข้างเฟื่องฟู) บ้านชินประชา สามารถบอกเล่าถึงเรื่องราวและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ต ผ่านข้าวของเครื่องใช้ของชาวภูเก็ตในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา เจ้าของ บ้านชินประชา คือ ตระกูลตัณฑวณิช ที่ได้อนุรักษ์ตัวอาคารบ้าน และเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ในบ้านเอาไว้เป็นอย่างดี เพื่อต้องการให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตขึ้นมา และบอกเล่าเรื่องราวในอดีตส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้มาเยี่ยมชมกัน ไปอีกนานๆ
ท่านอาจเช่าชุดย่าหยา บาบ๋า ชุดนายเหมือง ชุดตึงจวงเพื่อถ่ายภาพ ในบ้านแห่งนี้

นำคณะเดินชมย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่ถนนดีบุก , ชมศาลเจ้าแสงธรรม ตึกธนาคารกสิกรไทย ที่ถนนพังงา
ชมและถ่ายภาพ ศูนย์รวมข่าวพรหมเทพ และตึก Standard Charter (พิพิธภัณฑ์ เพอรานากันนิทัศน์) ที่ถนนภูเก็ต- ถนนพังงา เดินเล่นที่ถนนถลาง แหล่งการค้าที่สำคัญจากอดีตถึงปัจจุบัน
-ชมสภาพบ้านเรือนและแหล่งค้าขาย ซึ่งสร้างในสมัยยุคเหมืองแร่เฟื่องฟูในอดีต สถาปัตยกรรมแบบชิโนยู-ยูโรเปียน ชมตึกโบราณ ถ่ายรูป PHUKET STREET ART ที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวภูเก็ต
ให้คณะชอปปิ้งถนนถลาง (แหล่งซื้อผ้าถุงปาเต๊ะ จากอินโดนีเซีย และอื่นๆ ) ถ่ายรูปกับซอยรมณีย์ แหล่งบันเทิงยามค่ำคืนของชาวภูเก็ตในอดีต นำคณะชิมอาหารว่างพื้นเมือง


นำคณะเข็คอิน พร้อมถ่ายรูปที่ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว โรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ก่อนการเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ลูกหลานชาวจีนตระกูลต่างๆในภูเก็ตได้จัดตั้งขึ้น โรงเรียนไทยหัว ได้เปิดการเรียนการสอนภาษาจีนมามากกว่า100 ปี บริการอาหารพื้นเมือง ที่ศูนย์รวมอาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต
นำคณะเข้าสู่ที่พัก อิสระให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2

อาหารเช้าที่โรงแรม + ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลางทะเล อินทรฟาร์ม พร้อมกิจกรรม รวมอาหาร 1มื้อ (4-5 ช.ม)

เที่ยววิถีใหม่ เที่ยวฟาร์มกลางทะเล ชมหอยมุก และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำผ้ามัดย้อม พายเรือคายัค ปล่อยปลา ถ่ายรูปชิว ชิมชุดอาหารทะเลสด (มื้อเที่ยง หรือ เย็น) 4- 6 ท่าน
เมนู- ยำสาหร่าย ต้มยำซีฟู้ด หอยแมลงภู่อบ ปลา เบล็คแซลม่อนทอดกระเที่ยม ปลานึ่งมะนาว


13.00 น. รถรับคณะเดินทางสู่ท่าเรือสะปำ นั่งเรือประมาณ 10 นาที เที่ยวอินทรฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลางทะเล เรียนรู้การผลิตไข่มุกและการๆเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แบบผสมผสานแนวใหม่ เช่นการเพาะเลี้ยงหอยมุก กระชังปลาเบล็คแซลม่อน กุ้งมังกร สาหร่ายพวงองุ่น โดยฟาร์มได้น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต


14.30 น. เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ (คณะอาจเตรียมเสื้อสีขาว ตราห่านคู่ เพื่อทำผ้ามัดย้อม)
16.00 น. กิจกรรมพายเรือคายัค เรียนรู้ระบบนิเวศเชิงอนุรักษ์ ในป่าชายเลนร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเล เพื่อขยายพันธุ์ และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำต่อไป พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพกับจุดถ่ายภาพที่สวยงามบนฟาร์ม ออกแบบโดยลูกหลานสถาปนิก ภูเก็ต

17.00 น. บริการอาหารเย็น ณ อินทรฟาร์ม (อาหารซีฟู๊ดจากผลผลิตในฟาร์ม) หลังอาหาร นำคณะ กลับสู่ที่พัก

 

วันที่ 3

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม ซื้อของฝากและส่งสนามบิน

 

 

หมายเหตุ :

แพคเกจนี้ รวมรถรับส่งสนามบินหรือ บขส. , โรงแรม + อาหารเช้า
และ สามารถเลือก ซื้อเพิ่ม ทัวร์ราคาโปรโมชั่นได้

เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือ เพิ่มอาหารท้องถิ่น1มื้อ,แนะนำเดินทางช่วงเช้าแพคเก็จรวมที่พัก ใช้ที่โรงแรม Patong Resort, Holiday Inn Express Patong , , Travel Lodge (เมืองภูเก็ต) , Pearl Hotel (เมืองภูเก็ต), Shino House (เมืองภูเก็ต) หรือ เทียบเท่า ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

ราคา (บาท)
ชื่อโปรแกรม แพคเก็จ
ไม่รวมที่พัก
แพคเก็จ
รวมที่พัก
  พักคู่ พักเดี่ยว พักคู่ พักเดี่ยว
 สุดคุ้ม C:  มนต์เสน่ห์แห่งภูเก็ต - เช็คอิน กินหรูกลางทะเล 3 วัน 2 คืน (อาหาร 5 มื้อ)
5,450
-
7,250
9,650