สยามนิรมิตภูเก็ต (Siam Niramit Phuket) มหัศจรรย์บันเทิงเชิงวัฒนธรรมระดับโลก
อินทรฟาร์ม
เที่ยววิถีใหม่ ภูเก็ตโปรแกรม Intara Farm เที่ยวเชิงเกษตรกลางทะเล @เกาะมะพร้าว 4-5 ชม.(ทุกวัน)
เกาะพีพี-มาหยา-อ่าวปิเละ-เกาะไผ่ โดยเรือเร็ว
โปรแกรมเดย์ทริป ออกเดินทางจากภูเก็ต