เช้า-บ่าย เวลา 08.15 -12.00 และ 12.30 – 16.00 ทุกวัน
 • เพลิดเพลินกับการเรียนรู้วิถีชีวิตของควาญช้างและรู้จักช้างน่ารัก 
 • สนุกกับการเดินป่าและป้อนอาหารช้างด้วยตัวคุณเอง
 • สนุกสนานกับการทำสปาโคลนกับช้าง
 • สนุกกับการอาบน้ำช้างน่ารัก

 

โปรแกรม ราคา (บาท)
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Elephant Care โปรแกรม A ผู้ใหญ่  เด็ก
1,500 1,200 1,200 1,000

 

 

  โปรแกรมทัวร์  (โปรแกรมครึ่งวัน ออกเดินทางจากภูเก็ต- รอบเช้า)

 08.30

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Elephant Care โปรแกรม A 

07:30 น.

รับท่านจากโรงแรม พบกับไกด์มืออาชีพ รับการอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับช้าง

09:30 น.

พบกับช้างน่ารักและใจดี ฟังเรื่องราวความเป็นมาและลักษณะนิสัยพื้นฐาน ของช้าง รับอาหารช้างพร้อมเตรียมตัวพาช้างเดิน ให้อาหารช้างพร้อมใช้เวลาเล่นและทำความรู้จักกับพวกเขาอย่างใกล้ชิด

10:30 น.

เพลิดเพลินกับการอาบน้ำช้างในสระกลางป่า (รวมเครื่องดื่ม ผัดไทย ผลไม้ ) 

11:30 น. 

นำท่านกลับสู่โรงแรม 

 

  จองทัวร์

 

ราคานี้รวม

 • เครื่องดื่ม, ผลไม้ตามฤดูกาล
 • สถานที่แวะชมตามโปรแกรม
 • ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มืออาชีพ พร้อมมีประสบการณ์
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก ไปแคมป์ช้าง (เฉพาะพื้นที่ ป่าตอง กะตะ กะรม)

 

หมายเหตุ

 • ราคานี้สำหรับทั้งคนไทยและคนต่างชาติ
 • เด็กเล็กฟรี หมายถึง อายุไม่เกิน 3 ขวบ
 • ราคาเด็ก หมายถึง อายุ 4-11 ขวบ และสูงไม่เกิน 120 ซ.ม.
 • ราคาผู้ใหญ่ หมายถึง อายุ 12 ปี ขึ้นไป
 • ทัวร์โปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมและระดับน้ำทะเลในแต่ละวันโดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการ ถรับส่ง ค่ารถฟรี จากโรงแรมที่พัก เฉพาะในโซน( หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน) นอกเหนือจากนี้ คิดเพิ่มตามระยะทาง

 

สวีทแลนด์ ทัวร์คุณภาพ ราคาประหยัด