**เดินทางหมู่คณะ ได้ทุกวัน 2565 **

มัคคุเทศก์มืออาชีพ ต้อนรับคณะ  เดินทางโดยรถปรับอากาศมาตรฐานใหม่ New Normal  ( อาหาร 5 มื้อ )

โปรแกรม ราคาพักคู่ (บาท)
คุ้มสุด2!! ภูเก็ต-ล่องเรือหรู 3 วัน 2 คืน 3,550 / ท่าน

 

 

**เดินทางหมู่คณะ ได้ทุกวัน 2565 **

วันที่ 1

มัคคุเทศก์รับคณะที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตหรือ บขส.

เดินทางโดยรถปรับอากาศมาตราฐานใหม่ New Normal (เฉพาะคณะของท่าน)

ชมสถานที่เที่ยวสำคัญชองภูเก็ต (6 ชม.) อาทิ ย่านเมืองเก่า สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส ถ่ายรูปกับสตรีท อาร์ต ศาลเจ้าแสงธรรม สวนสาธารณสะพานหิน ทานอาหารพื้นเมือง วัดฉลอง ชมแหลมพรหมเทพ แล้วเข้าสู่ที่พักโรงแรมที่ท่านเลือก (อาหาร 1 มื้อ)

 

 

วันที่ 2 พักผ่อนอิสระ หรือนวดสปา และ ล่องเรือหรู ชมแสงสุดท้ายแหลมพรหมเทพ        (อาหารเช้า,ปิกนิก,เย็น)
xx.xx น. อาหารเช้า พักผ่อน เที่ยวตลาดสด เดินเล่นชมเมือง  หรือสูดอากาศยามเช้า เดินเล่นชายหาดใกล้โรงแรมที่พัก (หรือ รับคณะ ไปนวดผ่อนคลาย ความเมื่อยล้า 60 นาที - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
11.00 น. รับคณะจากโรงแรม บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก เดินทางสู่ท่าเรือ
12.30 น. ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง เช็ครายชื่อและรับฟังข้อมูลการเดินทางจากทัวร์ไกด์

13.00 น.

โปรแกรมล่องเรือหรูชมแสงสุดท้ายแหลมพรหมเทพ ออกเดินทางสู่เกาะเฮ (คอรัล ไอแลนด์) (ประมาณ30นาที) 

(คณะ 60 ท่านขึ้นไป สามารถล่องเรือใบ คาตามารัน หรือเรือยอร์ช ส่วนตัวเฉพาะคณะ)

 13.30 น.

เรือถึงเกาะเฮ นำคณะเล่นน้ำชมปะการัง ตื่นตาตื่นใจกับฝูงนกเงือกที่คอยบินมาทักทายทุกท่าน นั่งพักผ่อนบนเก้าอี้ชายหาด หรือเล่นกิจกรรมทางน้ำ (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)    บริการอาหารว่าง ชา กาแฟ ผลไม้ ขนม

16.30 น.

ล่องเรือต่อไปยังอ่าวยะนุ้ย ให้คณะว่ายน้ำชมปะการังน้ำตื้นและปลาสวยงาม (30นาที)

17.30 น.

รอชมพระอาทิตย์ตกอันงดงามของแหลมพรหมเทพ บริการอาหารเย็นบนเรือ

19.00 น.

นำคณะกลับสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง ส่งคณะกลับสู่ที่พัก

 

วันที่ 3 อิสระพักผ่อน พร้อมเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (อาหารเช้า)
xx.xx น. หลังอาหารเช้า ให้คณะเตรียมตัวเช็คเอาท์ให้เรียบร้อย ได้เวลานัดหมาย นำคณะสู่สนามบิน แวะซื้อของฝากระหว่างทางเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
  *เลือก โรงแรม/ที่พัก Sleep with me หาดป่าตอง ,โรงแรมชิโนเฮ้าส์ เมืองเก่าภูเก็ตหรือเทียบเท่า*
หากเลือกพัก โรงแรม Holiday Inn Express หาดป่าตอง จ่ายเพิ่ม 200 บาท ฯลฯ
  โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

แนะนำให้เดินทางในช่วงงานเทศกาล
**ถนนคนเดิน ตลาดใหญ่ (ทุกวันอาทิตย์)
 

ราคานี้รวม !

  • รถปรับอากาศมาตราฐานใหม่
  • รวมอาหาร 3 มื้อ (เช้า,เที่ยง)
  • ห้องพัก 1 คืน (พักคู่)
  • สถานที่แวะชมตามโปรแกรม
  • ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มืออาชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
  • อุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ เสื้อชูชีพ

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

                                                        สวีทแลนด์ ทัวร์คุณภาพ ราคาประหยัด

 จองทัวร์

 

ทัวร์ประจำวัน