โปรแกรม ราคาพักคู่
น่าน 2 วัน 1 คืน  2,450 บาท ต่อท่าน

 

 

 

**เดินทางได้ทุกวัน**

 

 

วันแรก หอศิลป์ริมน่าน – วัดหนองบัว – วัดศรีมงคล                                            (อาหารเที่ยง/เย็น)

 xx.xx น. 

รับคณะที่สนามบินน่าน หรือ จุดนัดพบ / นำท่านไปเที่ยวชมหอศิลป์ริมน่าน

xx.xx น. 

รับประทานอาหารกลางวัน ที่สวนอาหารบ้านฝ้าย

xx.xx น. 

นำท่านไปเที่ยวชมวิถีไทลื้อที่วัดหนองบัว

xx.xx น. 

นำท่านเที่ยวชมวัดศรีมงคล แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งออกเดินทางกลับ อ.เมืองน่าน

ชมวิวเมืองน่าน ที่วัดพระธาตุเขาน้อย (หากมีเวลาเหลือ)

xx.xx น. 

ถึงเมืองน่าน/นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมน่านบูติก

xx.xx น. 

นำท่านไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารเรือนแก้ว ริมแม่น้ำน่าน /พักผ่อน

 

 

วันที่ 2 ตลาดสดยามเช้า – นั่งรถรางชมเมืองเก่า – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑ์ – วัดช้างค้ำ   (อาหารเช้า/เที่ยง)

xx.xx น. 

นำท่านไปตักบาตรเช้าที่หน้าตลาดสด /เที่ยวชมตลาดเช้า

xx.xx น. 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น.

นำท่านไปนมัสการวัดพระธาตุแช่แห้งวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน

xx.xx น. 

นำท่านไปนั่งรถรางชมบรรยากาศเมืองเก่าน่าน

xx.xx น. 

นำท่านเที่ยวชมภาพกระซิบรักบันลือโลกที่วัดภูมินทร์, ชมงาช้างดำที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน

xx.xx น. 

กราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปทองคำที่ วัดช้างค้ำ

xx.xx น. 

รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองน่านที่ร้านแหนมสุนี (ขนมจีนน้ำเงี้ยว,ข้าวซอย)

xx.xx น. 

นำท่านไปกราบไหว้ เสาหลักเมืองน่านที่วัดมิ่งเมือง

xx.xx น. 

นำท่านไปหาซื้อของฝากของที่ระลึกที่ศูนย์โอท็อบน่าน

xx.xx น. 

เดินทางไปสนามบินน่าน ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯและภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ราคานี้รวม !

  • รถปรับอากาศมาตราฐานใหม่
  • รวมอาหาร 4 มื้อ (เช้า,เที่ยง,เย็น)
  • ห้องพัก 1 คืน 
  • สถานที่แวะชมตามโปรแกรม
  • ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มืออาชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

                                                                 สวีทแลนด์ ทัวร์คุณภาพ ราคาประหยัด

 จองเดี๋ยวนี้

 

ทัวร์ประจำวัน