โปรแกรม ราคาพักคู่
กระบี่ 2 วัน 1 คืน (ล่องเรือยอร์ทหรู) 2,650 บาท ต่อท่าน

 

 

 

**เดินทางเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 - 8 ท่านขึ้นไป และ เดินทางได้ทุกวัน**

  

 

วันแรก กระบี่-วัดมหาธาตุวชิรลงมงคล-ชุมชนเกาะกลาง-ล่องเรือยอร์ชหรู ชมพระอาทิตย์ตก ณ ทะเลกระบี่ (อาหารเช้า,อาหารเที่ยงพื้นเมือง,อาหารว่างบนเรือ)
xx.xx น. ลงทะเบียนรับ อาหารเช้า ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนขึ้นรถ
xx.xx น. ออกเดินทางจาก จุดนัดพบ ไป อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
xx.xx น. เดินทางถึงวัด วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือ วัดบางโทง  ต.นาเหนือ   อ.อ่าวลึก สักการะ“พระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ”เพื่อเป็นสิริมงคล
xx.xx น. นั่งเรือชมทัศนียภาพเขาขนาบน้ำ ผ่านป่าโกงกางมุ่งหน้าสู่ชุมชน เกาะกลาง

xx.xx น.
อาหารเที่ยงที่ชุมชนเกาะกลาง   นั่งสามล้อชมและร่วมกิจกรรมของชุมชนเกาะกลาง อาทิ - ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว – เพ้นท์ผ้าบาติก –ชมการทำเรือหัวโทง -ชมวิธีการทำชา จากข้าวสังหยด
xx.xx น. เดินทางไป ปากน้ำ จังหวัดกระบี่ ถ่ายรูปกับปูดำ สัญลักษณ์เมืองกระบี่
xx.xx น. กิจกรรมล่องเรือยอร์ชหรูกระบี่ (ชมปลาโลมา) เก็บภาพบรรยากาศและ ชม พระอาทิตย์ตก ณ ทะเลกระบี่ รับประทานอาหารว่าง บนเรือ
xx.xx น.

กลับสู่ท่าเรือ อิสระให้คณะเดินถนนคนเดินเมืองกระบี่ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

xx.xx น.

เข้าสู่ที่ พัก โรงแรมพระนางเพลซ หาดอ่าวนาง หรือ เทียบเท่า

 

 

วันที่ 2 กระบี่-ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์กระบี่)-ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกระบี่ (สวนดอกหน้าวัว)-บ้านแหลมสัก-เสม็ดนางชี                 (อาหารเช้า)
xx.xx น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ( กรุณาเช็คเอ้าท์ให้เรียบร้อย พร้อมออกเดินทาง)
xx.xx น. เดินทางไปชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน หอศิลป์กระบี่ (Andaman Culture Center Krabi) แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดกระบี่ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวของลูกปัดโบราณ ซึ่งเชื่อมโยงจากอดีตในฐานะเมืองท่ากว่าสองพันปีถ่ายทอดผ่านกาลเวลาจนถึงยุคปัจจุบัน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ปิดทุกวัน ศุกร์ , เสาร์ และ อาทิตย์)
xx.xx น. เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน-ดอกหน้าวัว พื้นที่ประมาณ 300 ไร่ )เป็นศูนย์รวบรวมทดสอบพันธุ์พืชในท้องถิ่นหลายชนิดเพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตรกร อาทิ หมากแดง ดาหลา จั๋ง เฮลิโทเนีย มะพร้าวน้าหอม กล้วยไม้ และดอกหน้าวัวกว่า 60 พันธุ์ ที่มีสีสันสวยงาม เช่น พันธุ์มิโดริ พันธุ์มินาคีไวท์ พันธุ์วิงโก้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน เช่น การผลิตเห็ดถุง การผลิตเห็ดฟางในตะกร้า การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ การปลูกปาล์มน้ำมัน
xx.xx น.

นำคณะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

แวะชิมไก่อบโอ่ง ชื่อดัง ต.บ้านกลาง จ.กระบี่ ที่ร้านส้มตำบังแมว (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)


xx.xx น.

แวะชมและชิม ผลิตภัณฑ์ บ้านอ่าวน้ำ ต.แหลมสัก

ช็อปปิ้งกะปิ (กุ้งตัก) ซึ่งทำจากกุ้งเคยชั้นดี ข้าวหลาม สินค้าขึ้นชื่อ ติดไม้ติดมือไปเป็นของฝาก

xx.xx น. ถึงเสม็ดนางชี บูติก รีสอร์ท ถ่ายภาพกับจุดชมวิวหมื่นล้าน ชิมกาแฟ เครื่องดื่ม ตามอัธยาศัย
xx.xx น.

นำคณะเดินทางถึงภูมิลำเนาของท่านโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ราคานี้รวม !

  • รถปรับอากาศมาตราฐานใหม่
  • รวมอาหาร 4 มื้อ (เช้า,เที่ยง)
  • ห้องพัก 1 คืน (พักคู่)
  • สถานที่แวะชมตามโปรแกรม
  • ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มืออาชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

                                                          สวีทแลนด์ ทัวร์คุณภาพ ราคาประหยัด 

 จองเดี๋ยวนี้

 

ทัวร์ประจำวัน