โปรแกรม ราคาพักคู่
เชียงราย 2 วัน 1 คืน  2,450 บาท ต่อท่าน

 

 

 

**เดินทางแบบส่วนตัว,ไม่จอยทัวร์ **

**เดินทางได้ทุกวัน**

 

 

วันแรก รับสนามบินเชียงราย - นมัสการอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - Afternoon Tea - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - หอนาฬิกา (Clock Tower) - ไนท์บาซ่าร์             (อาหารเที่ยง)
 xx.xx น.  คณะเดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย หรือ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
 

นำท่าน สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวเชียงราย ตั้งอยู่ที่ห้าแยกพ่อขุน อำเภอเมืองเส้นทางที่จะไปอำเภอแม่สายจันหรือแม่สาย

สำหรับพ่อขุนเม็งรายเป็นกษัตริย์องค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์ลัวะจังคราช เป็นโอรสของพญาลาวเม็ง และพระนางเทพคำขยาย หรือพระนางอั้วมิ่งจอมเมือง ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ แรม 9 ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน พุทธศักราช 1782 เสด็จสวรรคตที่เมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ.1854 พ่อขุนเม็งรายได้สร้างเมืองเชียงรายขึ้นบนดอยทอง จากรากฐานเดิมที่เคยเป็นเมืองมาก่อน เมื่อ พ.ศ.1805 ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์เม็งราย และรวบรวมบ้านเล็กเมืองน้อยเข้าเป็นอาณาจักรล้านนาไทยจนเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน

 

xx.xx น. 

นำคณะ เยี่ยมชม วัดร่องขุ่น ก่อสร้างและออกแบบโดยท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์จิตรกรชั้นแนวหน้าของไทย

ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก 3 สิ่งต่อไปนี้คือ

  1. ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน
  2. ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา
  3. พระมหากษัตริย์ : จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่ 9 หลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังนั้นอาจารย์จึงได้สร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ท่าน โดยปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้เที่ยวชมประติมากรรมปูนปั้นพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยสีขาวเป็นพื้น ประดับด้วยกระจกแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา บนปูนปั้นเป็นลายไทย โดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์หลังพระประธานซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่งดงามมาก เหนืออุโบสถที่ประดับด้วยสัตว์ในเทพนิยาย เป็นรูปกึ่งช้างกึ่งวิหคเชิดงวงชูงา ดูงดงามแปลกตาน่าสนใจมาก ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถก็เป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์อีกด้วย
xx.xx น.  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตคาร

 

xx.xx น. 

จากนั้นนำท่านไปทาน Afternoon Tea พักเบรก นั่งชิลกับบรรยากาศ และ กาแฟหอมๆ Melt in your Mouth ได้สัมผัสบรรยากาศร่มรื่นริมแม่น้ำกก

“Melt in your Mouth”เป็นร้านคาเฟ่ขนาดใหญ่ริมแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย ภายในร้านมีที่นั่งทั้ง indoor และ outdoor ส่วนด้านนอกติดริมแม่น้ำกก บรรยากาศดีมากๆ ยิ่งตอนโพล้เพล้นะเป็นร้านที่สวย และบรรยากาศดีมาก เต็มไปด้วยต้นไม้ และสวนสวย มีน้ำพุในสวน

 

xx.xx น. 

นำท่านเยี่ยมชม วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์"   ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เล็กๆ 12 ราศี  วัดห้วยปลากั้งเป็นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ สาเหตุ ที่เจดีย์ 9 ชั้นนี้ มีชื่อว่า พบโชคธรรมเจดีย์  เนื่องด้วยวัดห้วยปลากั้งแห่งนี้เป็นวัดร้างมาตั้งแต่โบราณกาล ไม่ทราบประวัติการสร้าง แน่ชัด แต่มาพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส ได้บูรณะและก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้นจำนวนมากจึงกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวเชียงรายอีกครั้ง

 

 

 

xx.xx น. 

นำชม วัดร่องเสือเต้น วัดแห่งนี้มีจุดเด่นที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา  กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย วัดแห่งนี้เป็นศิลปะประยุกต์ที่ เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆ ที่พริ้วไหวนั้น สล่านกได้จากการเรียนรู้จากอาจารย์ แต่ศิลปะของ อาจารย์จะ ใช้โทนสีขาว และมีการใช้กระจก แต่ของสล่านกดัดแปลงมาเป็นการใช้สีน้ำเงินฟ้าแทนเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ ประติมากรรมบันไดพญานาคที่ใช้เฉดสีเดียวกันนั้นมีความชดช้อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด ได้นำเอารูปแบบผลงานของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ.2544 ผู้สร้างบ้านดำ จ.เชียงราย ที่มีความโดดเด่นเรื่อง เขาและงามาประยุกต์ใช้  โดยเฉพาะช่วงเขี้ยวของพญานาคมีความพลิ้วไหว อ่อนช้อย  โดยพระวิหารแห่งนี้ให้นิยามว่าเป็นทิพยสถาน คือ เป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้งในรูปแบบของประติมากรรมและจิตรกรรม เมื่อคนเข้าไปมีจิตใจดีก็จะรักษาศีลก่อให้เกิดสมาธิ และปัญญาตามมา

นำท่านชมความงามของหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติที่ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆฆิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และลูกหลานของเป็นชาวเชียงราย

หอนาฬิกานี้มีความวิจิตรตระการตา เป็นศิลปะแบบเดียวกับที่วัดร่องขุน ทุกคืนเวลา 1 ทุ่ม 2 ทุ่ม และ 3 ทุ่ม จะมีการแสดงแสงสีเสียง ที่หอนาฬิกาประกอบเพลงเชียงรายรำลึก

 

สมควรเวลานำท่านไปเดินไนท์บาซ่าร์ หรือถนนคนเดินอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย(มีทุกคืนวันเสาร์เดินเที่ยวสุดสายถนนธนาลัยใจกลางเมืองเชียงราย และถนนคนม่วน ทุกคืนวันอาทิตย์ที่ถนนสันโค้งน้อย ตั้งแต่เวลา17.00-24.00น. เชิญเลือกซื้อและชมสินค้าOTOPชั้นนำของเชียงราย,สินค้าหัตถกรรมงานฝีมือคนล้านนา,การแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หาดูได้ยาก,เสื้อผ้าของใช้สินค้าเบ็ดเตล็ด,โซนสารพันเมนูอาหารพื้นเมือง,สนุกสนานกับลานรำวงย้อนยุคและผ่อนคลายกับสปานวดแผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ สนุกสนานและอิ่มอร่อยกับของกินถูกปากที่ถนนคนเดิน / ถนนคนม่วนเชียงรายแล้วกลับสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่ 2 บ้านดำ-ไร่ชาฉุยฟง-ตลาดชายแดนแม่สาย-ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน-สนามบิน (อาหารเช้า/อาหารเที่ยง)

 

ตอนเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม บ้านดำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำสร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรมปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียนและด้านปฏิมากรรมหลายชิ้น ลักษณะ ของ บ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้านดำ” และยังเป็นสีที่ อ. ถวัลย์ โปรดปราน อีกด้วย ในบ้านแต่ละหลังที่มีลวดลาย

xx.xx น. 

นำท่านแวะชมไร่ชาฉุยฟง มีพื้นที่กว้างและได้บรรยากาศ ของไร่ชาที่ กว้างใหญ่ ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขา อิสระถ่ายภาพและชมความงาม ของไร่ชาแล้ว ยังมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบอเกอรี่ แสนอร่อยให้บริการ เมนูยอดนิยม เช่น ยำทูน่า สปาเก็ตตี้ยูนาน หมั่นโถวใบชานุ่ม ชาเขียว ชาเย็น เค้กชาเขียว และเค้กช๊อกโกเลตต่างๆ 

(ไม่รวมค่าบริการ)

xx.xx น. 

รับประทานอาหารเที่ยง แบบพื้นเมืองชาวล้านนา

ข้าวซอยคืออาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทย เดิมเรียกว่า "ก๋วยเตี๋ยวฮ่อ" เป็นอาหารที่คล้ายเส้นบะหมี่ ในน้ำซุปที่ใส่เครื่องแกง รสจัดจ้าน มีเครื่องเคียงได้แก่ ผักกาดดอง หอมหัวแดง และมีเครื่องปรุงรส เช่น พริกผัดน้ำมัน น้ำมะนาว น้ำปลา น้ำตาล ในตำรับดั้งเดิมเนื้อที่ใช้เป็นเนื้อไก่หรือเนื้อวัว

xx.xx น. 

นำท่านเดินทางสู่ อำเภอแม่สายเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดน เหนือสุดในประเทศไทย อิสระช้อปปิ้งตลาดแม่สาย สายลมจอย ซึ่งท่านสามารถเลือกชื้อสินค้าสต่างๆ ตามอัธยาศัย (ด่านยังไม่เปิดบริการให้ข้ามไปยังฝั่งพม่า)

จากนั้นนำชม วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน  เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อว่าเป็นถ้ำที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ปากถ้ำเป็นห้องโถงกว้างมาก ภายในถ้ำจะพบกับความงามของ เกล็ดหินสะท้อนแสง หินงอก หินย้อย และมีธารน้ำไหลตลอดทั้งปี (ถ่ายรูป บริเวณหน้าถ้ำ หากมีการปิดไม่ให้เข้าด้านเพื่อความปลอดภัย) และเรื่องราวการช่วยเหลือสมาชิก ทีมหมูป่า ที่ผ่านมา กลายเป็นเหตุการณ์ที่โลกต้องจดจำ เพราะถูกร้อยเรียงโดยเรื่องราวแห่งมิตรภาพ สายใยแห่งมนุษยชาติ ความสูญเสียที่กลายเป็นพลังที่ผลักดันในภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

xx.xx น. 

ก่อน อำลาเชียงราย ให้ท่านได้แวะชื้อของฝาก ของที่ระลึก ก่อนเข้าสนามบิน

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวงถึงที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคานี้รวม !

  • รถปรับอากาศมาตราฐานใหม่
  • รวมอาหาร 3 มื้อ (เช้า,เที่ยง)
  • ห้องพัก 1 คืน 
  • สถานที่แวะชมตามโปรแกรม
  • ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มืออาชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ***

 

 

                                                       สวีทแลนด์ ทัวร์คุณภาพ ราคาประหยัด

 จองเดี๋ยวนี้

 

ทัวร์ประจำวัน