โปรแกรม ราคาพักคู่
เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน  2,450 บาท ต่อท่าน

 

 

 

*** เดินทางได้ทุกวัน  ***

 

 

วันแรก เดินทางถึง นครพิงค์เชียงใหม่                                                         (อาหารเที่ยง/เย็น) 
 xx.xx น.  รถรับคณะที่สนามบิน หรือ จุดนัดพบ และ เข้าสู่นครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ เมืองแห่งความสงบ รื่นรมย์ไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่ บรรยากาศ อันสดชื่นในยามเช้าพาทุกท่านแวะชมความงดงาม “หอคำหลวง” สถาปัตยกรรมล้านนาอันวิจิตรตระการตา ชมดอกไม้นานาพรรณ  ตื่นตากับกล้วยไม้และไม้ดอกเมืองหนาวที่กำลังบานสะพรั่ง รวมทั้งดอกปทุมมา .. ราชินีป่าฝนที่ผลิบานเพียงปีละ 1 ครั้ง พร้อมนั่งรถไฟฟ้าชมธรรมชาติที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) เชียงใหม่

xx.xx น. 

นำคณะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่ โด่งดังจากทางโชคลาภ  ณ วัดพระธาตุดอยคำ   ไหว้พระขอพรจาก พระเจ้าทันใจ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวท่านและครอบครัวในการมายืนเชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งวัดที่สร้างความอิ่มใจ ได้บุญ ทุกครั้งที่มาเยือนเมืองเชียงใหม่แห่งนี้

xx.xx น. 

นำคณะฯ เดินทางสู่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรม เดอะแกรนโมร็อค  โรงแรมหรูสไตลโมร็อคโค แห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากรับประทานอาหารเสร็จให้เวลาทุกท่านได้ถ่ายรูปกับชุดโมร็อคโค ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมอวดโชเชียลหรือเก็บเป็นที่ระลึกครั้งมาเยือนโรงแรมแห่งนี้

xx.xx น.  นำทุกท่านเดินต่อไปยัง อำเภอแม่แตง สู่ความอลังการ งานสร้างนับพันล้านบาท  วัดบ้านเด่นสะหรีศรี-เมืองแกน เชียงใหม่ วัดของท่านพระครูบาเทืองนาทัตศรีโร  ท่านพระอาจารย์ที่เป็นที่เคารพของชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดถึงประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่าและลาวด้วยเช่นกันนำชมสถาปัตยกรรมที่หาชมได้ยาก ในวัดต่างๆ ในจังหวัด หรืออาจจะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย

 

xx.xx น. 

นำคณะฯ เข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก  โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่  โรงแรมหรูระดับ สี่ดาว พร้อมชั้นดาดฟ้าที่สามารถชมวิวเมืองเชียงใหม่และดอยสุเทพได้แบบชัดเจน  ตลอดถึงใกล้สถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืน ถนนนิมมานเหมินทร์ และใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ คือ ห้างเมญ่า และวันนิมมานของคุณตัน ภัสกรนที หรือตัน โอเอชิ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย เพื่อเตรียมรอ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 

xx.xx น. 

นำคณะฯ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เจี๋ยท้งเฮง ร้านอาหารไทยจีนถ้องถิ่นที่มีตำนานอันเลื่องชื่อยาวนานและอาหารอันแสนอร่อย รับรองคณะทุกท่านในวันแห่งการมาเยือนเมืองเชียงใหม่จากนั้นนำคณะเดินทางกลับโรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ: สุดสัปดาห์ เชียงใหม่มี ถนนคนเดิน ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

ที่ "ถนนคนเดินวัวลาย" (วันเสาร์) และ "ถนนคนเดินประตูท่าแพ" (วันอาทิตย์)

 

 

วันที่ 2 เชียงใหม่ วันฟายเดย์                                                                      (อาหารเช้า)

xx.xx น. 

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักและทำการเช็คเอ้าท์ เพื่อเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านหัตถกรรม โอท๊อปแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่  “ หมู่บ้านถวายสองฝั่งคลอง” ศึกษาและช๊อปปิ้งของฝากจากงานไม้แกะสลักหาชมได้ยาก และพาทุกท่านสักการะ พระพิเฆเนศวร แกะสลักแห่งเดียวในประเทศไทย ณ ร้านทิพย์มณี

xx.xx น. 

เยี่ยมชมความงามของวัดอินทราวาส หรือคนท้องถิ่นเรียกว่า วัดต้นเกว๋น วัดที่ยังคงสถาปัตยกรรมของเชียงใหม่ไว้อย่างยาวนาน และตัวพระวิหารของวัด และบริเวณวัดทั้งหมดยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครไทยหลายเรื่อง  และเรื่องล่าสุด   “กลิ่นกาสะลอง”  หมอทรัพย์  กาสะลอง ซ้องปีบ อันโด่งดัง

xx.xx น. 

นำท่านพักผ่อนอิริยาบถ กับบรรยากาศอันแสนร่มรื่น พร้อมรับเครื่องดื่มยามเช้า ณ อุทยานล้านนารีสอรท์ เชียงใหม่  พบกับความงามของสนามหญ้าและ แม้กไม้นานาพันธ์  น้ำตกและลำธารใสๆ เพื่อให้ได้ผ่อนคลายก่อนเดินทางกลับบ้าน

xx.xx น. 

นำคณะแวะซื้อของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็น แคปหมู ใส่อั่ว น้ำพริกหนุ่ม  กลับไปฝากพี่น้องญาติๆที่อยู่ที่บ้าน ณ ตลอดสดที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ที่คนเชียงใหม่ เรียกขานว่า “กาดหลวง” ตลาดของกินของฝากที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นคณะฯ เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ

xx.xx น. 

คณะฯ เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ  เก็บความประทับใจนำกลับบ้าน และพร้อมทำงานต่อไป

 

ราคานี้รวม !

  • รถปรับอากาศมาตราฐานใหม่
  • รวมอาหาร 3 มื้อ (เช้า,เที่ยง,เย็น)
  • ห้องพัก 1 คืน 
  • สถานที่แวะชมตามโปรแกรม
  • ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มืออาชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

                                    สวีทแลนด์ ทัวร์คุณภาพ ราคาประหยัด 

 จองเดี๋ยวนี้

 

ทัวร์ประจำวัน