โปรแกรม ราคา
เที่ยววันเดียว เดย์ทริป เกาะพีพี - เกาะไข่ ด้วยเรือเร็ว พิเศษ 1,650 บาท 

 

 

 

  โปรแกรม ทัวร์

 

เกาะพีพี -อ่าวมาหยา- เกาะพีพีเล-อ่าวโล๊ะซะมะ-เกาะพีพีดอน-อ่าวลิง-เกาะไข่                        (อาหารเที่ยง)

 07.30 น. 

รถรับคณะจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ Asia Marina

 08.30 น.

เช็คอิน  ณ ท่าเรือ รับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์

 09.00 น.

เรือออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีเล ล่องเรือชมทัศนียภาพความสวยงามของอ่าวมาหยา อ่าวที่มีชื่อเสียงระดับโลก หลังจากถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach. ในปี ค.ศ. 1999  ล่องเรือชมอ่าวโล๊ะซะมะ , ให้คณะว่ายน้ำที่ อ่าวปิเละ

ชมถ้ำไวกิ้ง นำคณะเข้าสู่เกาะพีพีดอน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะพีพี เกาะสวรรค์แห่งการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วมุมโลก ท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยบนชายหาดขาวสะอาด

 12.30 น.

บริการอาหารเที่ยง ณ เกาะพีพีดอน

 14.00 น.

แวะทำกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ อ่าวสามหาด-หาดลิง

 15.15 น.

ถึงเกาะไข่นอก ให้คณะพักผ่อน ดำน้ำตื้น และว่ายน้ำกับฝูงปลา (ต่อ)

 16.30 น.

นำคณะออกจากเกาะไข่นอก มุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรือจังหวัดภูเก็ต

 17.00 น.

ถึงท่าเทียบเรือ พร้อมนำคณะสู่โรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ พร้อมความสุขและความประทับใจ

 

ราคานี้รวม !

  • รถปรับอากาศมาตราฐานใหม่
  • รวมอาหาร 1 มื้อ (เที่ยง)
  • สถานที่แวะชมตามโปรแกรม
  • ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มืออาชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

สวีทแลนด์ ทัวร์คุณภาพ ราคาประหยัด

 

 จองเดี๋ยวนี้