โปรแกรม ราคา
เที่ยววันเดียว เดย์ทริป เกาะพีพี ด้วยเรือเร็ว  พิเศษ !!! 1,000 บาท

 

 

 

  โปรแกรม ทัวร์

 

ภูเก็ต – เกาะพีพี - อ่าวสามหาด – เกาะพีพีเล-อ่าวโล๊ะซะมะ-อ่าวมาหยา                  (อาหารว่าง,อาหารเที่ยง)

 07.30 น. 

รถรับคณะจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ

 08.30 น.

เช็คอิน  ณ ท่าเรือ รับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์

 09.30 น.

เรือออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีเล ล่องเรือชมทัศนียภาพความสวยงามของอ่าวมาหยา อ่าวที่มีชื่อเสียงระดับโลก หลังจากถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach. ในปี ค.ศ. 1999  ล่องเรือชมอ่าวเลาะซะมะ , อ่าวปิเละ, ถ้ำรังนก หรือถ้ำไวกิ้ง

เกาะพีพีดอน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะพีพี เกาะสวรรค์แห่งการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วมุมโลก แวะทำกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ อ่าวสามหาดหรือหาดลิง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ เกาะพีพีดอน จากนั้นท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยบนชายหาดขาวสะอาด  

 14.00 น.

นำคณะมุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรือจังหวัดภูเก็ต

 15.30 น.

ถึงท่าเทียบเรือ พร้อมนำคณะสู่โรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ พร้อมความสุขและความประทับใจ

 

 

ราคานี้รวม !

  • รถปรับอากาศมาตราฐานใหม่
  • รวมอาหาร 1 มื้อ (เที่ยง)
  • สถานที่แวะชมตามโปรแกรม
  • ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มืออาชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

สวีทแลนด์ ทัวร์คุณภาพ ราคาประหยัด

 

 จองเดี๋ยวนี้