โปรแกรม ราคาปกติ ราคาพิเศษเฉพาะหมู่คณะ
สุดคุ้ม ทัวร์ 2 วัน 1 คืนกับบ้านรายา รีสอร์ท / ต่อท่าน 2,999 ฿  1,999 ฿ 
     

 

สุดคุ้ม!!! หาดสวยน้ำใสที่เกาะราชาใหญ่ 

แพ็คคู่จูงมือกันไป

ทัวร์ 2 วัน 1 คืน กับบ้านรายา รีสอร์ท

*** เดินทางได้ทุกวัน ***


จองด่วนมีจํานวนจํากัด!!

เพียงท่านละ 2,999 บาท, พิเศษเฉพาะหมู่คณะ 30 ท่านขึ้นไป เพียงท่านละ 1,990 บาท

ราคานี้รวม

 • รวมค่าเรือไป-กลับจากอ่าวฉลอง
 • ที่พักบนเกาะราชา 1 คืน
 • อาหาร 3 มื้อ
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื้น

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่1


08:30 เรือออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง
(ใช้เวลาเดินทาง 30-40 นาทีด้วยเรือเร็ว ถึงเกาะราชาใหญ่)


นําท่านเดินทางสู่โรงแรม เก็บสัมภาระและเล่นน้ําชมปะการัง


บริการอาหารเที่ยง พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิว,ว่ายน้ําที่สระ
หรือ อ่าวคอนแค บริการอาหารค่ําที่โรงแรม


วันที่2

อาหารเช้า พร้อมรับแสงอรุณยามเช้าถ่ายภาพบรรยากาศ
ธรรมชาติอันสวยงาม พักผ่อนให้เต็มอิ่มพร้อมอําลาเกาะราชาใหญ่กลับสู่ท่าเรือ

 

 

แนะนำให้เดินทางในช่วงงานเทศกาล 
**ถนนคนเดิน ตลาดใหญ่ (ทุกวันอาทิตย์)

**Phuket Seafood & Gastronomy

15-16 ส.ค. 63 : สะพานหิน
22-23 ส.ค. 63 : ราไวย์
29-30 ส.ค. 63 : ป่าตอง
5-6 ก.ย. 63 : หาดกะรน

12-13 ก.ย. 63 : ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

**การแข่งขันกีฬาโต้คลื่นเมืองภูเก็ต ก.ย. 63

**เทศกาลถือศีลกินผัก 17-25 ต.ค. 63

 

ราคานี้รวม !

 • รถปรับอากาศมาตราฐานใหม่
 • รวมอาหาร 3 มื้อ (เช้า,เที่ยง)
 • ห้องพัก 1 คืน (พักคู่)
 • สถานที่แวะชมตามโปรแกรม
 • ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มืออาชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ เสื้อชูชีพ

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

สวีทแลนด์ ทัวร์คุณภาพ ราคาประหยัด

 

 จองเดี๋ยวนี้